Tahkim Hakemi Olmak İsteyenler İçin Rehber

Tahkim hakemi olmak isteyenler için ilk adım, Tahkim Hakemliği konusunda yeterli bilgi sahibi olmaktır. Tahkim hakemi olmak isteyenlerin, hukuk fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, tahkim konusunda eğitim almak, birçok hakem kuruluşuna kaydolmak ve ilgili sertifikaları elde etmek gerekmektedir. İlk önce, tahkim anlaşması yapılacak olan taraflarla anlaşma sağlanması gerekmektedir. Tahkim anlaşması, taraflar arasında yapılan anlaşmanın herhangi bir anlaşmazlık durumunda tahkim yoluyla çözümlenmesini sağlar. Ayrıca, tahkim hakemine, tahkim anlaşmasına uygun hareket etmesi, tarafları eşit şekilde muamele etmesi, kanunlara uygun karar vermesi ve bağımsız hareket etmesi de beklenir.

Tahkim Hakeminin Görevleri

Tahkim hakemi, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bağımsız bir karar vermeye yetkili kişidir. Tahkim hakemleri, tarafların anlaşmazlıklarını ele alır ve hakkaniyete uygun şekilde karar verirler. Bu kararlar kesin niteliktedir ve icra edilebilirler. Tahkim hakemi, davacı ve davalıların iddia ve savunmalarını dinleyebilir, gerektiğinde bilirkişi raporlarını inceler ve kararını verir. Tahkim hakemi ayrıca, uyuşmazlığın çözümlemesi için taraflar arasında arabuluculuk yapabilir ve uzlaşma sağlanabilir.

Tahkim Prosedürü

Tahkim prosedürü; tahkim tarafından çözümlenecek anlaşmazlıkların incelenmesi, yargılaması ve sonuçlandırılması sürecidir. Tahkim hakemleri, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları adil bir şekilde değerlendirir ve sonuçlandırır. Tahkim prosedürü, herhangi bir yargı makamına başvurmadan, bağımsız bir şekilde çözüm sunar.

Tahkim prosedürü, öncelikle hakemlerin atanması ile başlar. Taraflar, tahkim hakemi belirler ve yazılı olarak buna onay verir. Ardından, hakemler tarafları dinler ve bu bilgiye dayanarak karar verirler.

Tahkim prosedürü sırasında, taraflar belgeler, deliller ve tanıklar sunarlar. Tartışmalar ve bilgi alışverişi, asıl nihai kararın verilmesi için önemlidir. Hakemler, tarafların sunduğu tüm bilgileri değerlendirir ve karar için gerekli tüm belgeleri toplar.

Son olarak, tahkim kararı verilir ve tarafça kabul edilirse karar kesinleşir. Bu, tarafların tahkim kararı ile ilgili yasal bir sürece girmesini önler. Tahkim prosedürü son derece önemlidir ve tarafların anlaşması durumunda, birçok avantaj sunar.

Özetle, tahkim prosedürü anlaşmazlıkların adil bir şekilde sonuçlandırılması için bir yöntemdir. Hakemler tarafından yürütülen bir süreçtir ve tarihte birçok alanda kullanılmıştır. Taraflar, tahkim prosedürü ile müzakere yaparak, çözümleri için yargı makamına başvurmadan alternatif bir yöntem bulabilirler.

Tahkim Anlaşması Hazırlama

Tahkim anlaşması hazırlamak, tahkim yargılamasına başlamadan önce taraflar arasında yapılan bir anlaşmadır. Tahkim anlaşması, taraflar arasında olası bir anlaşmazlık durumunda yapılacak olan tahkim yargılamasının kurallarını belirler. Anlaşma yazılı olarak yapılıp imzalandıktan sonra, tahkim yargılaması başlamadan önce bu anlaşmaya uyulması gerekmektedir.

Bir tahkim anlaşması hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Anlaşma, taraflar arasında kabul edilen kuralları içermelidir. Hükümler net ve açık bir şekilde yazılmalıdır. Anlaşmada, tahkim hakemlerinin sayısı, tahkim yargılamasının yeri, dil ve tahkim süreci hakkında detaylı bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen hükümler de açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Tahkim Anlaşmasında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Tahkim anlaşması hazırlarken dikkat edilmesi gereken birçok unsurlar bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi, anlaşmanın taraflarını açıkça tanımlamak ve her taraftaki hak ve yükümlülükleri açıkça belirtmek gerekmektedir. Ayrıca, tahkim prosedürü, uygulanacak hukukun kaynağı ve hakemlerin seçimi de anlaşmada belirtilen önemli konular arasındadır.

Bununla birlikte, tahkim anlaşması hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında anlaşmanın net ve anlaşılır bir dilde yazılması da önemlidir. Tarafların anlaşmayı anladığından emin olmak için yineleyici ifadeler ve örnekler kullanılabilir. Ayrıca, anlaşmanın imzalanmadan önce tüm tarafların avukatlarının incelemesine sunulması tavsiye edilir.

 • Anlaşmanın taraflarını açıkça tanımlamak
 • Tahkim prosedürünün belirtilmesi
 • Uygulanacak hukukun kaynağının belirtilmesi
 • Hakemlerin seçimi
 • Anlaşmanın net ve anlaşılır bir dille yazılması
 • Tarafların anlaşmayı anladığından emin olmak için yineleyici ifadeler ve örnekler kullanılması
 • Anlaşmanın imzalanmadan önce tüm tarafların avukatlarının incelemesine sunulması

Bu unsurlara uygun bir şekilde hazırlanan tahkim anlaşmaları, uyuşmazlıkların çözümü için güvenilir ve etkili bir yöntem sunmaktadır.

Tahkim Anlaşması Örnekleri

Tahkim anlaşması hazırlamak zaman ve çaba gerektirdiği için hazır örnek anlaşmaların kullanılması oldukça popülerdir. İnternet üzerinde birçok ücretsiz tahkim anlaşması örneği bulabilirsiniz. Bu örnekler, sözleşmenin içeriği hakkında iyi bir fikir edinmenize yardımcı olabilir. Ancak, her bir örnek sözleşme, spesifik bir durum veya sektörde kullanılmak üzere hazırlanmış olabilir. Bu nedenle, kendi durumunuza uygun bir örnek tahkim anlaşması seçmek önemlidir.

Öte yandan, bazı önemli hususlara dikkat edilerek hazırlanması kolay şablonlar kullanılıabilir. Şablonlar, anlaşmadaki tarafların kimlik bilgilerinin yanı sıra ihtilaflı konu ve tahkim hakeminin seçimi gibi önemli bilgileri içeren temel bir yapıya sahiptir. Şablon kullanırken, özellikle tercih ettiğiniz şablonun, yargı yetkisi, uyuşmazlığın konusu ve uygulanacak kuralların belirlenmesi gibi önemli maddeleri içerdiğinden emin olun.

Tahkim Yargılaması

Tahkim yargılaması, genellikle hukuksal bir ihtilafın çözülmesi için tarafların bir tahkim anlaşması yapması sonrasında gerçekleşir. Bu süreçte taraflar tahkim hakemlerini seçerler ve hakemler, tarafların görüşlerini dinledikten sonra karar verirler. Tahkim kararları, normal mahkeme kararlarından daha az formaliteye sahip olabilir ve bu kararlar kanunun çeşitli yerlerinde tanınmaktadır. Tahkim yargılaması süreci genellikle anlaşmazlığın konusu ve boyutuna göre değişebilir ve karar verilirken tarafların anlaşmaları ve belirtilen kanunlar göz önünde bulundurulur. Tahkim kararları aynı zamanda son derece nihai olma eğilimindedir.

Tahkim Hakemi Olma Süreci

Tahkim hakemi olmak isteyenler için belirli şartlar ve adımlar vardır. İlk olarak, tahkim kurumlarının verdiği eğitimleri almış olmak gerekir. Bu eğitimler, tahkim hakemleri için temel bilgileri içerir. Ayrıca hakemlerin deneyim ve yetkinlik kriterlerini karşılamaları gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, hakem adayları öncelikle bir hakem kuruluşuna kayıt yaptırmalıdır. Kayıt yapmadan önce, kuruluşların belirlediği şartları dikkate almalı ve bu şartları yerine getirmek için gerekli adımları atmalıdırlar.

Tahkim hakemi adayların, kayıt yaptırdıkları kuruluşların belirlediği kurallar ve düzenlemelere göre çalışmalıdır. Buna göre, tahkim hakemi adayları, hakemlik süreci boyunca profesyonel davranmalıdır.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra, tahkim hakemi adayları, çeşitli tahkim durumlarında asil ve yedek hakem olarak seçilebilirler. Bu süreçte, hakem adayları, yeterince deneyim ve yetkinlikle donanmış olmaları gerekmektedirler.

Tahkim hakemi olmak isteyenler için bu süreç oldukça detaylıdır. Ancak, belirlenen şartlar dikkate alındığında ve adımlar doğru bir şekilde izlendiğinde, başarılı bir tahkim hakemi olmak mümkündür.

Eğitim ve Sertifikalar

Tahkim hakemi olmak isteyenlerin sahip olmaları gereken en temel özellik, tahkime ilişkin ayrıntılı bir eğitim almış veya sahip oldukları bir sertifikadır. Bu eğitimler, hukuk fakültelerinde ya da tahkim merkezlerinde verilmektedir.

Ayrıca, tahkim hakemi olmak için gereken en temel sertifika, uluslararası tahkim standartlarına uygun olarak faaliyet gösteren bir hakem kuruluşu tarafından verilmektedir. Bu kuruluşlar genellikle kendi eğitim programlarına sahiptir ve sadece bu eğitimi tamamlayan kişilere hakemlik yapabilme yetkisi vermektedir.

Bunun yanı sıra, klasik hukuk eğitimi ve uluslararası hukuk konularında uzmanlaşmış bir avukatlık sertifikası da tahkim hakemi olmak için gereklidir. Ayrıca, dil konusunda da yeterlilik ve teknik becerilerinizi geliştirmeniz gerekmektedir.

Tüm bu eğitim ve sertifikaların yanı sıra, başarılı bir tahkim hakemi olabilmek için her zaman kendinizi geliştirmeli, son gelişmeleri takip etmeli ve alanda deneyim kazanmalısınız.

Deneyim ve Yetkinlik

Tahkim hakemi olmak için deneyim ve yetkinlik oldukça önemli faktörler arasındadır. Hakem olabilmek için belirli bir süre avukat olarak çalışmış ve hukuki alan hakkında iyi bir bilgi birikimine sahip olunması gerekir. Ayrıca, hakemlik eğitimi almış olmak da hakem olabilme şartları arasındadır.

Hakem adayları, daha önce katıldıkları tahkim davalarında gösterdikleri performans ve karar verme becerileri de değerlendirilir. Dolayısıyla tahkim hakemi olmak için birçok deneyim kazanmak ve farklı alanlarda çalışmış olmak önemlidir.

 • Tahkim hakemi olabilmek için en az 5 yıllık avukatlık deneyimi gereklidir.
 • Hakem adayları, daha önce katılmış oldukları tahkim davalarında gösterdikleri başarılarla kendilerini kanıtlamalıdır.
 • Hakemlerin karar verme yetenekleri oldukça önemlidir. Dolayısıyla hakem adaylarının iyi bir hukuki analiz yeteneği ve son derece detaylı bir araştırma yapabilme kabiliyetleri olmalıdır.

Bunların yanı sıra, hakem adaylarının dil bilgisi ve yazım kurallarına hakim, pratik ve hızlı bir şekilde araştırma yapabilen, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi ve kararlı olmaları da gerekli özellikler arasındadır.

Hakem Kuruluşlarına Kayıt

Tahkim hakemi olmak isteyenler, hakemlik yapacakları konulara göre belirlenen hakem kuruluşlarına kayıt yaptırmalıdır. Bu kuruluşlar, özellikle ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik tahkim hizmeti sunarlar. Yerli ve yabancı hakem kuruluşlarına kayıt yaptırmak mümkündür. Türkiye’de en çok tercih edilen hakem kuruluşlarından bazıları ICC Türkiye Tahkim Merkezi, İstanbul Tahkim Merkezi, Istanbul Chamber of Commerce Mediation and Arbitration Centre, Türkiye Müteahhitler Birliği Tahkim Merkezi ve İstanbul Tahkim Vakfı’dır.

Hakem kuruluşlarına kayıt yaptırmak için öncelikle kuruluşların web siteleri ya da iletişim adresleri üzerinden başvuru yapılması gerekir. Kayıt işlemi için genellikle başvuru formu doldurulur ve belirli bir ücret ödenir. Başvuru süreci, başvurulan kuruluşun kriterlerine ve incelemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 • Hakem kuruluşlarına kayıt işlemleri için öncelikle hangi konuda hakemlik yapılacağına karar vermek gerekir.
 • Hakem kuruluşları araştırılır ve seçilen kurumlar hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Başvuru süreci öncesinde, kurumların web siteleri incelenerek başvuru şartları öğrenilir.
 • Başvuru formu eksiksiz doldurulur ve belirtilen ücret ödenir.

Hakem kuruluşlarına kayıt yaptırmak, tahkim hakemi olabilme sürecinde önemli bir adımdır ve yapılan doğru bir tercih, hakemlik kariyerinde faydalı olacaktır.

Yorum yapın