makalede dipnot nasıl yazılır?

Dipnotlar, bir metinde geçen not veya ayrıntılı açıklamalar olarak kullanılır. Makalede dipnot nasıl yazılır sorusuna detaylı açıklamalar ve örnekler ile cevap verilecektir. Dipnotları yazmak, okuyuculara ek bilgiler sunmak ve kaynakları doğru bir şekilde referans vermek için önemlidir.

Dipnot Nedir?

Dipnot Nedir?

Bir metinde geçen bir not veya ayrıntılı açıklama şeklinde tanımlanabilir. Dipnotlar, metinlerde daha fazla bilgi sağlamak, açıklama yapmak veya kaynakları belirtmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bir metinde yer alan dipnotlar, metnin altında veya sayfa sonunda numaralarla belirtilir ve dipnotlarda verilen bilgiler ilgili numara ile metne referans olarak gösterilir.

Dipnot Kullanımı

Dipnotlar, metin içinde geçen notlar veya ayrıntılı açıklamalardır. Bu notlar, metnin altında küçük bir numara ile belirtilir ve metinle ilgili ek bilgileri veya kaynakları içerebilir. Dipnotlar, okuyucunun metin hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur ve metni dağıtmadan daha fazla ayrıntıya yer vermek için ideal bir yöntemdir.

Dipnot kullanırken dikkate almanız gereken bazı ipuçları vardır:

 • Makalede dipnot kullanmadan önce, dipnotların gerekli olduğu noktaları belirleyin. Bu noktalarda ek açıklama veya kaynaklar gerekiyorsa dipnot kullanabilirsiniz.
 • Dipnotları metin içinde uygun bir yerde ekleyin ve uygun numaralarla belirtin. Dipnot numaralarının metindeki referanslarıyla eşleştiğinden emin olun.
 • Dipnotlarınızda kullanacağınız bilgilerin doğru ve güvenilir olduğundan emin olun. Kaynakları kontrol edin ve gerekli durumlarda atıfta bulunun.

Dipnot kullanırken okuyucunun dikkatini dağıtmamaya dikkat edin. Dipnotlar, metni daha ayrıntılı hale getirmek için kullanılır, ancak ana metni kesintiye uğratmamalıdır. Dengeyi sağlamak için metinde genel bilgileri yerleştirirken dipnotlara ayrıntılı bilgileri ekleyebilirsiniz.

Dipnot Formatı

Dipnotlar, metinde ayrıntılı açıklamalar veya ek bilgiler sağlamak için kullanılır. Dipnot formatı, yazının görünümünü düzenlemenin yanı sıra okuyucunun dipnota kolayca erişebilmesini sağlamak amacıyla belirlenir.

Bir dipnotun nasıl formatlanacağı, metin içinde küçük bir sayı veya harf ile işaretlenerek yapılır. Dipnot numaraları ya sayılarla (örneğin 1, 2, 3) ya da harflerle (örneğin a, b, c) belirtilebilir.

Dipnotlar genellikle metnin altında veya sayfanın alt kısmında yer alır. Dipnot numarası metinde kullanılan belirli bir kelimenin veya ifadenin yanına yerleştirilir ve dipnotun içeriği belirtildikten sonra metin devam eder. Dipnotun içeriği, numaralandırmanın altındaki aynı sayfada veya metnin sonundaki dipnot bölümünde bulunabilir.

Dipnot formatı, metinde kullanılan diğer HTML etiketlerine benzer şekilde stil, boyut ve renk gibi görsel tercihlere göre değiştirilebilir. Ancak, dipnot numaralandırmasının net ve okunaklı olması önemlidir.

Dipnot İçeriği

Dipnot İçeriği: Dipnotlar bir metinde ek bilgilerin veya ayrıntılı açıklamaların yer aldığı bölümlerdir. Bu nedenle, dipnotları kullanarak çeşitli türdeki bilgileri metne dahil edebilirsiniz. Dipnotlarda aşağıdaki tür bilgiler yer alabilir:

 • Açıklamalar ve detaylar
 • Kaynak bilgileri (kitaplar, makaleler, web siteleri vb.)
 • Tarihi referanslar
 • İstatistikler ve veriler
 • Örnekler ve örnek olaylar
 • Alıntılar ve alıntı yapılan kaynaklar
 • Çeviriler veya açıklamalar

Referans olarak kullanılabilecek kaynaklar arasında akademik makaleler, kitaplar, dergiler, güvenilir web siteleri ve benzeri kaynaklar bulunur. Dipnotları oluştururken, kaynakları belirtmek ve okuyuculara daha fazla bilgi sunmak için ayrıntılı açıklamalar yapmak önemlidir.

Dipnot Örnekleri

Dipnotlar, farklı türlerde yazılan metinlerde ek bilgiler veya açıklamalar için kullanılır. İşte dipnot örnekleri:

 • Bir kitap içerisinde dipnot örneği kullanmak için, metin içindeki bir cümle sonuna bir sayı konulur. Bu sayı, dipnot içeriğini gösteren altta yer alan notla eşleştirilir.
 • Web sitesi içinde dipnot örneği kullanmak için, bir sayfanın en altına notlar bölümü eklenir ve metin içine dipnot referans numarası konulur.
 • Akademik bir makalede dipnot örneği kullanmak için, metin içindeki bir cümle sonuna not numarası eklenir ve aynı numara altında dipnotun açıklaması makale sonunda verilir.

Bu örnekler, farklı türlerde dipnot kullanımını göstermektedir. Dipnotlar, metnin daha anlaşılır ve detaylı olmasını sağlar.

Dipnot Sırası

Dipnotlar, metinde bilgi kaynaklarını belirtmek ve ek açıklamalar yapmak için kullanılır. Doğru bir şekilde sıralandığında, okuyucuların metindeki ayrıntıları takip etmelerine ve gerekirse ilgili dipnotları kontrol etmelerine yardımcı olur. Dipnotlar genellikle metnin alt kısmında toplanır ve numaralandırılır. Metinde dipnot kullanırken, dipnot numarasını metinde geçen konuyla ilgili yerleştirmeniz önemlidir. Bu şekilde okuyucular, ilgili dipnota kolayca ulaşabilir ve ek bilgileri kontrol edebilir. Ayrıca, dipnotlarda doğru referans yapmanın önemi vardır. Bilgi kaynaklarını kesinlikle belirtmek ve diğer kaynaklardan tamamen bağımsız bir şekilde yazmak gerekmektedir.

Dipnotlar ve Kaynakça Arasındaki Fark

Dipnotlar ve kaynakça, akademik metinlerde bilgilerin kaynaklarını göstermek için kullanılan iki farklı yöntemdir. Dipnotlar, metin içerisinde geçen ve daha ayrıntılı bir açıklama veya not gerektiren bilgileri belirtmek için kullanılır. Dipnotlar metin içerisinde küçük numaralarla işaretlenir ve metnin altında ya da sayfa sonunda ayrıntılı olarak açıklanır. Bu sayede okuyucular, ilgili bilgilere kolaylıkla erişebilir ve metin akışını bozmadan daha fazla ayrıntıya ulaşabilirler.Kaynakça ise, metinde kullanılan herhangi bir bilginin kaynağını göstermek için kullanılır. Metinde geçen her bir kaynak, kaynakça listesinde ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Kaynakça, metnin sonunda yer alır ve kaynakların sırasıyla numaralandırıldığı bir şekilde düzenlenir. Bu sayede okuyucular, kaynakça listesine bakarak metinde yer alan bilgilerin orijinal kaynaklarını bulabilir ve daha fazla okuma yapabilirler.Dipnotlar ve kaynakça, farklı amaçlar için kullanılmalarına rağmen birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Dipnotlar, metin içerisinde daha fazla ayrıntı vermek ve okuyucunun anlayışını derinleştirmek için kullanılırken, kaynakça ise kullanılan bilgilerin doğrulanmasını ve daha fazla araştırma yapma imkanı sunar.Hangi durumlarda dipnotlar veya kaynakça kullanılması gerektiği metindeki bilgilerin türüne, yerine ve içeriğine bağlıdır. Örneğin, direkt alıntı yapılan veya daha ayrıntılı bir açıklama gerektiren bilgiler için dipnotlar tercih edilebilirken, genel bilgiler veya referans verilmesi gereken kaynaklar için kaynakça kullanmak daha uygundur.Bu nedenle, metin hazırlarken hangi bilgilerin dipnot olarak belirtileceğini ve hangi bilgilerin kaynakça listesiyle gösterileceğini dikkatli bir şekilde belirlemek önemlidir. Böylece okuyuculara doğru ve güvenilir bilgi sunulmuş olur ve akademik standartlara uygun bir şekilde çalışma tamamlanmış olur.

Kaynakça Kuralları

Kaynakça, bir metinde kullanılan kaynakların listelendiği bölümdür. Kaynakça oluştururken bazı kurallara ve formatlara dikkat etmek önemlidir. İşte kaynakça oluştururken takip etmeniz gereken bazı kurallar ve formatlar:

 • Alfabetik sıra: Kaynakları listelerken, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıralama yapmalısınız. Eğer birden fazla kaynak aynı yazarın adını taşıyorsa, başlık veya yayınevi adı kullanarak sıralama yapabilirsiniz.
 • Kaynak türü: Kaynakçada yer alan her kaynağı doğru bir şekilde belirtmek önemlidir. Makaleler, kitaplar, dergiler, web siteleri gibi kaynak türlerini belirleyerek her biri için uygun formatı kullanmalısınız.
 • Yıl ve yayın bilgisi: Kaynakların yayın tarihlerini ve yerini doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Yayımlandığı derginin adı, kitabın basıldığı yayınevi gibi bilgileri gerekli formatlarla eklemelisiniz.
 • DOI numarası: Eğer kaynak, bir dergi makalesi ise DOI numarasını belirtmelisiniz. DOI, Digital Object Identifier’ın kısaltmasıdır ve makaleye benzersiz bir kimlik sağlar.

Bu kuralları takip ederek kaynakça oluşturabilir ve başka kaynaklardan faydalandığınızı doğru bir şekilde belirtebilirsiniz. Unutmayın, kaynakça oluştururken düzenli ve tutarlı olmak önemlidir.

Kaynakça Örnekleri

Çeşitli türlerdeki kaynakçaların nasıl yazıldığına dair örnekler ve açıklamalar aşağıda verilmiştir:

1. Kitap Kaynağı Örneği:

 • Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Adı. Yayınevi, Yıl.
 • Örneğin: Shakespeare, William. Macbeth. Penguin Classics, 2000.

2. Makale Kaynağı Örneği:

 • Yazarın Soyadı, Adı. “Makalenin Başlığı.” Derginin Adı, Cilt Numarası, Sayı Numarası, Yıl, Sayfa Aralığı.
 • Örneğin: Smith, John. “Climate Change and its Impact.” Environmental Studies Journal, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 45-56.

3. İnternet Kaynağı Örneği:

 • “Sayfanın Başlığı.” Web Sitesinin Adı, Yıl, URL.
 • Örneğin: “How to Start a Blog.” Blogging101, 2020, www.blogging101.com/start-a-blog.

Analogi yapmak gerekirse, kaynakçalar bir araştırma makalesinin temelini oluşturan tuğlalardır. Doğru format ve bilgilerle inşa edilmezlerse, bütünlüğü ve güvenilirliği zedelenebilir. Kaynakçalar okuyuculara referans sağlar ve kullanılan bilgilerin kaynağını gösterir.

Yorum yapın